Напады на свабоду меркаванняў і выказванняў, а таксама на свабоду СМІ ў Беларусі

Напады на свабоду меркаванняў і выказванняў, а таксама на свабоду СМІ ў Беларусі

Выступ Амбасадара Джэймса С. Гілмара
перад Пастаянным саветам у Вене
3 верасня 2020 года

Дзякую вам, спадар Старшыня,

Узгадваючы пра сумесны праект і дэкларацыю, якую Злучаныя Штаты і Беларусь прапанавалі на апошнім Савеце міністраў, я магу запэўніць усіх членаў у добрай волі Злучаных Штатаў у дачыненні да Беларусі ў перыяд, калі краіна праходзіць праз той выклік, з якім яна сутыкнулася пасля нядаўна праведзеных выбараў.  Але Злучаныя Штаты не могуць патураць рэпрэсіям, якія мы бачым у дачыненні да свабоды СМІ і, канечне, развіцця дэмакратычных працэсаў у Беларусі.

З моманту прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня ўрад Беларусі падаўляе свабоду выказванняў у Інтэрнэце і па-за яго межамі, у тым ліку свабоду СМІ, у парушэнне сваіх міжнародных абавязацельстваў і абавязацельстваў перад АБСЕ. Беларусь застаецца членам АБСЕ і абавязаная прытрымлівацца прынцыпаў і каштоўнасцяў АБСЕ.  Яна зрабіла крокі, каб не дазволіць беларускаму грамадству і ўсяму свету атрымаць поўную карціну жорсткіх рэпрэсій, якія прымяняюцца супраць беларускай грамадзянскай супольнасці.  Мы заклікаем урад Беларусі спыніць затрыманні і жорсткае абыходжанне ў дачыненні да мірных дэманстрантаў і журналістаў, пазбаўленне журналістаў акрэдытацыі, блакаванне незалежных СМІ і апазіцыйных вэб-сайтаў, а таксама блакаванне доступу да Інтэрнэту.

Намагаючыся перашкодзіць незалежнаму асвятленню пратэстаў, якія працягваюцца з моманту сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня, беларускія ўлады звярнуліся да масавых арыштаў журналістаў.  Толькі на мінулым тыдні стала вядома пра арышт больш за 50 журналістаў у адзін з пратэстных вечароў.

Тыя журналісты былі прадстаўнікамі незалежных беларускіх і міжнародных СМІ. Затрыманні справядліва выклікалі міжнародны рэзананс: Злучаныя Штаты, ЕС і некалькі краін-членаў заклікалі Беларусі неадкладна вызваліць несправядліва затрыманых.  Акрамя гэтага, незалежныя назіральнікі, у прыватнасці Камітэт абароны журналістаў, паведамілі, што падчас затрымання многія журналісты падвергліся жорсткаму абыходжанню, некаторыя з іх атрымалі сур’ёзныя пашкоджанні. Такія дзеянні беларускага ўрада відавочна накіраваны на запужванне і перашкоду незалежнаму асвятленню падзей.

Карэспандэнты “BBC”, “AP”, “Deutsche Welle”, “AFP”, “Reuters” і “Радыё Свабодная Еўропа/Радыё Свабода” – гэта толькі некаторыя з журналістаў, якія былі затрыманы і пазбаўлены акрэдытацыі.  Акрамя гэтага, у мінулыя выходныя два журналісты агенцтва “Associated Press” з Масквы былі дэпартаваны ў Расію.  Беларусь нясе адказнасць за выкананне сваіх міжнародных абавязацельстваў па павазе да свабоды выказванняў і абавязацельстваў перад АБСЕ па абыходжанні з журналістамі і павінна дазволіць працаваць гэтым і ўсім іншым карэспандэнтам.

Адразу пасля абвяшчэння вынікаў выбараў і некалькі разоў пасля гэтага беларускія ўлады адключалі доступ да Інтэрнэту, спрабуючы пазбавіць людзей свабоды пошуку і атрымання інфармацыі і перашкодзіць іх магчымасцям для мірных сходаў. Як я сказаў раней, у сучасным свеце такія спробы будуць марныя.

Усведамляючы факт таго, што Інтэрнэт выкарыстоўваецца для арганізацыі і прасоўвання пратэстаў, беларускія ўлады таксама парушылі працу сацыяльных медыя з мэтай падаўлення легальнага іншадумства. Мэтанакіраваныя адключэнні Інтэрнэту, спыненне доступу да сацыяльных медыя і блакаванне незалежных СМІ і апазіцыйных вэб-сайтаў наносяць школу беларускаму народу і, у рэшце рэшт, не прынясуць выніку.  Мы заклікаем беларускія ўлады адмовіцца ад такіх метадаў.

Я хацеў бы яшчэ раз пацвердзіць заклік, зроблены тут на мінулым тыдні Намеснікам Дзяржсакратара Біганам, да неадкладнага вызвалення грамадзяніна ЗША Віталя Шклярава, якія ўсё яшчэ несправядліва затрыманы.  Злучаныя Штаты разглядаюць гэту сітуацыю з вялікай сур’ёзнасцю і заклікаюць Беларусь зараз жа вызваліць амерыканскага грамадзяніна, які, як паведамляецца, пакутуе ад жорсткага абыходжання з боку беларускіх уладаў.

Злучаныя Штаты асуджаюць жорсткасць і запужванні, якія прымяняюць беларускія ўлады ў дачыненні да мірных дэманстрантаў і журналістаў.  Мы таксама асуджаем іх спробы па блакаванні Інтэрнэт-сэрвісаў, незалежных СМІ і апазіцыйных вэб-сайтаў, спыненні доступу да сацыяльных медыя.  Мы заклікаем урад да неадкладнага спынення гвалту супраць беларускага народу, вызвалення ўсіх несправядліва затрыманых і высвятлення лёсу асоб, зніклых без звестак.  Беларускі народ павінен мець магчымасць выбіраць сваіх лідараў на сапраўды свабодных і справядлівых выбарах пры незалежных назіранні.

Сёння я хачу нагадаць дэлегатам аб нашай падтрымцы ініцыятывы Тройкі АБСЕ адправіцца ў Мінск у ролі пасярэднікаў у час крызісу.  Я ўзгадваю красамоўныя заявы дзеючага Старшыні, Прэм’ер-міністра Рамы.  Гэта гістарычны момант для Беларусі.  Гэта гістарычная магчымасць для Беларусі.  Гэта вызваленая краіна можа мець непазбежны шлях да дэмакратыі, і Злучаныя Штаты падтрымліваюць гэтыя намаганні, а таксама намаганні АБСЕ выканаць сваю канструктыўную ролю.

Дзякую вам, спадар Старшыня.

 

 

Нападки на свободу мнений и самовыражения, а также на свободу СМИ в Беларуси

Выступление Посла Джеймса Гилмора
на заседании Постоянного совета в Вене
3 сентября 2020 года

Напоминая о совместном проекте и декларации, которые Соединенные Штаты и Беларусь предложили на последнем Совещании Министров ОБСЕ, я могу заверить членов Постоянного совета в доброй воле Соединенных Штатов по отношению к Беларуси, которая в настоящее время преодолевает вызов внутри страны, с которым она столкнулась после только что состоявшихся выборов. Но США не могут мириться с наблюдаемыми нами репрессиями в отношении свободы СМИ, которые, конечно же, влияют на развитие текущих демократических процессов в Беларуси.

После состоявшихся 9 августа президентских выборов Правительство Беларуси подавляет свободу выражения мнений, как онлайн, так и офлайн, включая свободу СМИ, в нарушение своих международных обязательств и обязательств в рамках ОБСЕ. Беларусь остается членом ОБСЕ и привержена обязательствам и ценностям ОБСЕ. Она принимает эти меры для того, чтобы не позволить белорусской общественности и всему миру получить полную картину имеющих место жестоких репрессий против белорусского гражданского общества. Мы призываем Правительство Беларуси прекратить задерживать мирных протестующих и журналистов и жестоко обращаться с ними, лишать журналистов аккредитации, блокировать независимые СМИ и оппозиционные сайты, а также блокировать доступ в интернет.

Стремясь подавить независимые репортажи о продолжающихся протестах после фальсифицированных президентских выборов, состоявшихся 9 августа, власти Беларуси прибегли к массовым арестам журналистов. Буквально на прошлой неделе появились сообщения о том, что за одну ночь протестов было арестовано более 50 журналистов.

Эти репортеры представляли независимые белорусские и международные СМИ. Их задержание справедливо вызвало международный резонанс, когда Соединенные Штаты, Европейский союз и ряд государств-участников ОБСЕ призвали Беларусь немедленно освободить несправедливо задержанных лиц. Кроме того, независимые наблюдатели, такие как Комитет по защите журналистов, сообщили, что многие журналисты подвергались жестокому обращению во время содержания под стражей, а некоторые получили серьезные травмы. Эти действия Правительства Беларуси явно направлены на запугивание и сдерживание независимой журналистики.

Корреспонденты BBC, AP, Deutsche Welle, AFP, Reuters и “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” – это лишь некоторые из репортеров, которые были задержаны и лишены аккредитации. Кроме того, в минувшие выходные в Россию были депортированы два базирующихся в Москве журналиста Associated Press. Беларусь несет ответственность за выполнение своих международных обязательств по уважению свободы выражения мнений и обязательств в рамках ОБСЕ в отношении обращения с журналистами и должна позволить этим и всем другим корреспондентам сообщать о происходящем.

Сразу же после объявления результатов выборов и в ряде других случаев позже белорусские власти перекрывали доступ к интернету, пытаясь лишить своих граждан свободы поиска и получения информации и воспрепятствовать их мирным собраниям, и, как я ранее сказал, в современном мире эти усилия бесплодны.

Осознавая тот факт, что интернет использовался для организации и популяризации акций протеста, белорусские власти также срывали работу социальных сетей в попытке подавить законное инакомыслие. Эти преднамеренные отключения интернета, нарушение доступа к социальным сетям, блокировка независимых СМИ и оппозиционных сайтов наносят огромный ущерб белорусскому народу и, в конечном счете, не принесут успеха. Мы призываем белорусские власти прекратить подобную тактику.

Я также хотел бы подтвердить прозвучавший здесь на прошлой неделе призыв Заместителя Государственного секретаря Бигана к немедленному освобождению американского гражданина Виталия Шклярова, который все еще находится под несправедливым арестом. Соединенные Штаты относятся к этому вопросу с величайшей серьезностью и призывают Беларусь немедленно освободить этого американского гражданина, который, как сообщается, подвергается жестокому обращению со стороны белорусских властей.

США осуждают кампанию жестокости и запугивания, проводимую белорусскими властями в отношении мирных демонстрантов и журналистов. Мы также осуждаем их попытки блокировать интернет-сервисы и сайты независимых СМИ и оппозиции и затруднять доступ к социальным сетям. Мы призываем Правительство немедленно прекратить насилие в отношении белорусского народа, освободить всех несправедливо задержанных лиц и предоставить информацию о тех, кто числится пропавшими без вести. Народ Беларуси должен иметь возможность выбирать своих собственных лидеров путем подлинно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением.

Напоминаю присутствующим здесь сегодня делегатам о нашей поддержке инициативы Тройки ОБСЕ поехать в Минск и выступить в качестве посредников в это кризисное время. Я вспоминаю красноречивые заявления Действующего председателя ОБСЕ Премьер-министра Албании Рамы. Это исторический момент для Беларуси. Это историческая возможность для Беларуси. И эта освобожденная страна может выйти на неизбежный путь к демократии, и Соединенные Штаты поддерживают эти усилия и усилия ОБСЕ по выполнению своей конструктивной роли.

Благодарю вас, г-н Председатель.