Заява Дзяржаўнага сакратара Пампеа з нагоды Дня Незалежнасці Беларусі

ЗАЯВА ДЗЯРЖАЎНАГА САКРАТАРА ПАМПЕА
3 ліпеня 2019 года

Дзень незалежнасці Беларусі

Ад імя Злучаных Штатаў Амерыкі сардэчна віншую Рэспубліку Беларусь з Днём незалежнасці, які святкуецца 3 ліпеня.

Злучаныя Штаты з’яўляюцца непахісным прыхільнікам незалежнасці, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі.  Павага да правоў і свабод чалавека, а таксама бесперапыннае развіццё дэмакратычных прынцыпаў маюць ключавое значэнне для пабудовы квітнеючых, устойлівых і мірных дзяржаў.

Мы спадзяёмся на працяг дыялогу па гэтых пытаннях у інтарэсах абедзвюх нашых краін.  У гэты дзень я жадаю народу Беларусi ўсяго найлепшага.

***

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ПОМПЕО
3 июля 2019 года

День независимости Беларуси

От имени Соединенных Штатов Америки сердечно поздравляю Республику Беларусь с Днем независимости, который празднуется 3 июля.

Соединенные Штаты являются непоколебимым приверженцем независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси.  Уважение прав и свобод человека, а также непрерывное развитие демократических принципов имеют ключевое значение для построения процветающих, устойчивых и мирных государств.

Мы надеемся на продолжение диалога по этим вопросам в интересах обеих наших стран.  В этот день я желаю народу Беларуси всего наилучшего.