Аб неабходнасці спыніць пераслед і затрыманне журналістаў і блакаванне доступу ў Інтэрнэт у Беларусі

Амбасада ЗША ў Беларусі
Заява Афіцыйнага прадстаўніка Дзярждэпартамента Морган Ортагус
29 жніўня 2020 года
Аб неабходнасці спыніць пераслед і затрыманне журналістаў і блакаванне доступу ў Інтэрнэт у Беларусі.

Мы занепакоеныя працягам пераследу журналістаў, блакаваннем незалежных СМІ і апазіцыйных вэб-сайтаў, перыядычнымі адключэннямі Інтэрнэту і адвольнымі затрыманнямі мірных грамадзян, якія рэалізуюць свае правы на свабоду сходаў і слова.

Мы заклікаем урад Беларусі праявіць стрыманасць. Як запэўніў намеснік дзяржсакратара Біган падчас свайго выступу ў АБСЕ ў Вене і як мы ўжо заяўлялі раней, Злучаныя Штаты Амерыкі заклікаюць да неадкладнага вызвалення несправядліва затрыманых і высвятлення лёсу асоб, зніклых без звестак.

Мы падтрымліваем беларускі народ у яго імкненні да дэмакратычнай, квітнеючай будучыні і падтрымліваем яго заклік да ўрада Беларусі правесці дэмакратычныя рэформы і паважаць правы чалавека і асноўныя свабоды. Мы прытрымліваемся нашага доўгатэрміновага абавязацельства падтрымліваць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі, а таксама імкненне беларускага народа выбіраць сваіх лідараў і выбіраць свой уласны шлях без знешняга ўмяшання.


***

Посольство США в Беларуси
Заявление Официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус

29 августа 2020 года
О необходимости прекратить преследование и задержание журналистов и блокирование доступа в Интернет в Беларуси.

Мы обеспокоены продолжающимся преследованием журналистов, блокировкой независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями Интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова.

Мы призываем правительство Беларуси проявить сдержанность. Как заверил заместитель госсекретаря Биган во время своего выступления в ОБСЕ в Вене и как мы уже заявляли ранее, Соединенные Штаты Америки призывают к немедленному освобождению несправедливо задержанных и выяснению судьбы лиц, пропавших без вести.

Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к демократическому, процветающему будущему и поддерживаем его призыв к правительству Беларуси провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремления белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства.