Заява Міністраў замежных спраў G7 па Беларусі

Дзяржаўны дэпартамент ЗША
Офіс афіцыйнага прадстаўніка
Даведка для СМІ
27 мая 2021 года

Тэкст наступнай заявы апублікаваны Міністрамі замежных спраў краін «Вялікая сямёркі» – Канады, Францыі, Германіі, Італіі, Японіі, Вялікабрытаніі і Злучаных Штатаў Амерыкі, – а таксама Вярхоўным прадстаўніком Еўрапейскага саюза.

Пачатак тэксту:

Мы, Міністры замежных спраў краін «Вялікая сямёркі» – Канады, Францыі, Германіі, Італіі, Японіі, Вялікабрытаніі і Злучаных Штатаў Амерыкі, – а таксама Вярхоўны прадстаўнік Еўрапейскага саюза, самым рашучым чынам асуджаем беспрэцэдэнтныя дзеянні ўладаў Беларусі, якія 23 мая арыштавалі незалежнага журналіста Рамана Пратасевіча і яго спадарожніцу Сафію Сапега, прымусіўшы сесці ў Мінску авіярэйс FR4978, на якім яны ляцелі.

Гэты крок паставіў пад пагрозу бяспеку пасажыраў і экіпажа самалёта. Ён таксама ўяўляе сабой сур’ёзны замах на правілы, якія рэгулююць грамадзянскую авіяцыю. Усе нашы краіны і нашы грамадзяне разлічваюць на тое, што кожная дзяржава будзе адказна выконваць свае абавязкі ў адпаведнасці з Чыкагскай канвенцыяй, каб грамадзянскія паветраныя судны маглі эксплуатавацца бяспечна і надзейна. Мы заклікаем Міжнародную арганізацыю грамадзянскай авіяцыі (ІКАО) тэрмінова разглядзець гэты выклік, кінуты яе правілам і стандартам.

Гэта дзеянне таксама з’яўляецца сур’ёзнай атакай на свабоду СМІ. Мы патрабуем неадкладнага і безумоўнага вызвалення Рамана Пратасевіча, а таксама іншых журналістаў і палітычных вязняў, якія ўтрымліваюцца пад вартай у Беларусі.

Мы будзем нарошчваць нашы намаганні, у тым ліку, у выпадку неабходнасці, шляхам ўвядзення дадатковых санкцый, для забеспячэння пададказнасці за дзеянні беларускіх уладаў.

Канец тэксту

 

_____________________________________________________________________________

 

Заявление Министров иностранных дел G7 по Беларуси

 

Государственный департамент США
Офис официального представителя
Справка для СМИ
27 мая 2021 года

Текст следующего заявления опубликован Министрами иностранных дел стран “Большой семёрки” – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, – а также Верховным представителем Европейского союза.

Начало текста:

Мы, Министры иностранных дел стран “Большой семёрки” – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, – а также Верховный представитель Европейского союза, самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия властей Беларуси, арестовавших 23 мая независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софью Сапегу, вынудив посадку в Минске авиарейса FR4978, на котором они летели.

Этот шаг поставил под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолёта. Он также представляет собой серьёзное нападение на правила, регулирующие гражданскую авиацию. Все наши страны и наши граждане полагаются на то, чтобы каждое государство ответственно выполняло свои обязанности в соответствии с Чикагской конвенцией, с тем чтобы гражданские воздушные суда могли безопасно и надёжно эксплуатироваться. Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в срочном порядке рассмотреть этот вызов, брошенный её правилам и стандартам.

Эта акция также представляет собой серьёзную атаку на свободу средств массовой информации. Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича, а также всех других журналистов и политических заключённых, удерживаемых под стражей в Беларуси.

Мы будем наращивать наши усилия, в том числе, в случае необходимости, путём введения дополнительных санкций, для обеспечения подотчётности за действия белорусских властей.

Конец текста.

https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-belarus/