Сумесная заява аб адключэнні інтэрнэту ў Беларусі

Даведка для СМІ
Офіс афіцыйнага прадстаўніка
17 верасня 2020 годаТэкст наступнай заявы быў апублікаваны ўрадамі Злучаных Штатаў Амерыкі, Аўстраліі, Аўстрыі, Бельгіі, Балгарыі, Канады, Кіпра, Чэхіі, Даніі, Эстоніі, Фінляндыі, Францыі, Германіі, Грэцыі, Ісландыі, Ірландыі, Японіі, Латвіі, Ліхтэнштэйна, Літвы, Люксембурга, Нідэрландаў, Нарвегіі, Польшчы, Славеніі, Швецыі, Швейцарыі, Вялікабрытаніі і Украіны.

Тэкст заявы:

Мы, падпісанты, глыбока занепакоеныя і асуджаем выкарыстанне ўрадам Беларусі частковых і поўных адключэнняў Інтэрнэту, а таксама мэтанакіраванае блакаванне кантэнту, пра якія паведамлялася нядаўна і якія працягваюцца, у перыяд пасля фальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Беларусі. Адключэнні і блакаванне альбо фільтраванне паслуг неабгрунтавана абмяжоўваюць права на мірныя сходы і свабоду асацыяцый і выказванняў, асабліва калі яны адбываюцца не ў адпаведнасці са справядлівымі працэдурамі і ў адсутнасці празрыстасці. У спалучэнні з абмежавальнымі мерамі і запалохваннямі супраць апазіцыйных кандыдатаў, масавымі арыштамі і затрыманнямі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці Беларусі і журналістаў дзеянні па абмежаванні доступу ў Інтэрнэт, у тым ліку сацыяльныя сеткі і іншыя платформы лічбавай камунікацыі, яшчэ больш разбураюць грамадзянскую прастору. Мы будзем працягваць падтрымліваць народ Беларусі, голас якога застаецца чутным, нягледзячы на ​​гэтыя рэпрэсіўныя меры, і нас асабліва натхняе крытычная і цэнтральная роля, якую жанчыны гуляюць у закліках да справядлівасці і падсправаздачнасці.

Грамадзянская прастора ў Інтэрнэце з’яўляецца неад’емнай часткай энергічнай грамадзянскай прасторы па-за сеткай. Урады не павінны блакаваць альбо перашкаджаць доступу да Інтэрнэту, паколькі адключэнні часта падрываюць правы чалавека і асноўныя свабоды, уключаючы права на мірныя сходы і свабоду аб’яднанняў і выказванняў, якія складаюць аснову дэмакратычнага грамадства. Адключэнні Інтэрнэту закранаюць усіх карыстальнікаў, асабліва ўразлівыя групы і тых, хто знаходзіцца ў неабароненым становішчы. Адключэнні абмяжоўваюць свабоду СМІ і здольнасць журналістаў і праваабаронцаў паведамляць пра парушэнні правоў чалавека і прыцягваць урады да адказнасці. Адключэнні і абмежаванні таксама перашкаджаюцьраспаўсюджванню і свабоднаму патоку інфармацыі, шкодзяць эканамічнай дзейнасці, спрыяюць сацыяльным і палітычным праблемам і негатыўна ўплываюць на грамадскую бяспеку.

Правы чалавека павінны абараняцца ў Інтэрнэце так жа сама, як і па-за яго межамі. Мы заклікаем беларускія ўлады ўстрымацца ад адключэнняў Інтэрнэту і блакавання альбо фільтрацыі паслуг і паважаць міжнародныя абавязацельствы Беларусі ў галіне правоў чалавека, у тым ліку ў адпаведнасці з артыкуламі 19 і 21 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах. Мы заклікаем урад Беларусі паважаць грамадзянскую прастору, у тым ліку правы чалавека і асноўныя свабоды, дэмакратыю і вяршэнства закона.

Неабходна правесці незалежнае, празрыстае і неперадузятае расследаванне ўсіх заяваў аб парушэнні правоў чалавека ў кантэксце выбараў і прыцягнуць вінаватых да адказнасці.

***

Справка для СМИ
Офис официального представителя
17 сентября 2020 года

Текст следующего заявления опубликован Правительствами Соединенных Штатов Америки, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины.

Начало текста

Мы, подписавшие данное заявление, глубоко обеспокоены и осуждаем имевшее место недавно, согласно сообщениям, и продолжающееся использование частичного и полного отключения интернета, а также целевую блокировку контента Правительством Беларуси после фальсифицированных президентских выборов 2020 года в Беларуси. Отключение и блокировка или фильтрация услуг необоснованно ограничивают права на мирные собрания и свободы ассоциаций и выражения мнений, особенно когда они не сопровождаются процедурной справедливостью и прозрачностью. В сочетании с ограничительными мерами и запугиванием, применяемыми в отношении кандидатов от оппозиции, а также массовыми арестами и задержаниями представителей белорусского гражданского общества и журналистов, действия по ограничению доступа к интернету, включая социальные сети и другие цифровые коммуникационные платформы, еще больше сокращают гражданское пространство. Мы будем и впредь поддерживать народ Беларуси, который добивается того, чтобы его голос был услышан, несмотря на эти репрессивные меры, и нас особенно радует та важнейшая и центральная роль, которую играют женщины в призывах к справедливости и подотчетности.Гражданское пространство онлайн необходимо для обеспечения динамичного гражданского пространства офлайн. Правительствам не следует блокировать или препятствовать подключению к интернету, поскольку отключение часто подрывает права человека и основные свободы, включая права на мирные собрания и свободы ассоциаций и выражения мнений, которые составляют основу демократического общества. Отключение интернета затрагивает всех пользователей, особенно маргинализированные группы и тех, кто находится в уязвимом положении. Отключение ограничивает свободу средств массовой информации и способность журналистов и правозащитников сообщать о нарушениях прав человека и привлекать правительства к ответственности. Отключения и создаваемые препятствия также ограничивают распространение и свободный поток информации, наносят ущерб экономической деятельности, способствуют социальным и политическим беспорядкам и негативно влияют на общественную безопасность.

Права человека должны защищаться онлайн так же, как они защищаются офлайн. Мы призываем белорусские власти воздерживаться от отключения интернета, блокировки или фильтрации услуг и соблюдать международные обязательства Беларуси в области прав человека, в том числе в соответствии со статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Призываем Правительство Беларуси уважать гражданское пространство, включая уважение прав человека и основных свобод, демократии и верховенства закона.

Необходимо провести независимые, прозрачные и беспристрастные расследования всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов и привлечь виновных к ответственности.

Посмотреть источник: https://www.state.gov/joint-statement-on-internet-shutdowns-in-belarus/