Аб апошніх падзеях у Беларусі

Аб апошніх падзеях у Беларусі
Місія ЗША пры АБСЕ
Прамова Амбасадара Джэймса С. Гілмара
перад Пастаяннай радай, Вена
17 верасня 2020 г.

Злучаныя Штаты асуджаюць бесперапынны пераслед беларускімі ўладамі мірных дэманстрантаў, апазіцыйных актывістаў, юрыстаў і праваабаронцаў, працоўных актывістаў і журналістаў. Мы заклікаем беларускія ўлады вызваліць усіх, хто быў несправядліва затрыманы альбо арыштаваны.

Мы адзначаем мужнасць пратэстоўцаў і лідэраў апазіцыі ў Беларусі, якія, нягледзячы на ​​жорсткія спробы запалохаць іх, мірна адстойваюць права беларускага народа выбіраць уласных лідэраў на свабодных і сумленных выбарах з міжнародным назіраннем. Тактыка запалохвання ўключае ганебную пагрозу беларускіх уладаў, зробленую 13-га верасня, пазбавіць правоў апекі бацькоў, калі яны возьмуць сваіх дзяцей на акцыі пратэсту. Нас асабліва насцярожваюць шматлікія вартыя даверу паведамленні пра збіццё, катаванні і іншыя формы жорсткага, бесчалавечага альбо прыніжаючага годнасць абыходжання альбо пакарання ў дачыненні да затрыманых.

Асаблівую трывогу выклікае нядаўняя серыя палітычна матываваных затрыманняў, прымусовых высылак з краіны і выкраданняў членаў Нацыянальнай каардынацыйнай рады. Я хацеў бы вылучыць некалькі прыкладаў несправядліва затрыманых лідэраў апазіцыі і журналістаў у Беларусі.

7 верасня, сярод белага дня ў цэнтры Мінска Марыю Калеснікаву, члена Каардынацыйнай рады, мужчыны ў цывільным загналі ў фургон з надпісам “Сувязь”. Спадарыня Калеснікава была змешчана пад варту Пагранічнага камітэта Беларусі. Як паведамляецца, яна парвала свой пашпарт на мяжы, каб прадухіліць высылку з Беларусі ва Украіну. Цудоўны ўчынак беларускага патрыёта. Зараз спадарыня Калеснікава знаходзіцца пад вартай. Мы заклікаем беларускія ўлады вызваліць яе. Яшчэ два члены Каардынацыйнай рады, Антон Раднянкоў і Іван Краўцоў, былі выкрадзеныя і вымушаныя перайсці праз мяжу з Украінай супраць сваёй волі.

9 верасня, знаходзячыся ў офісе Нацыянальнай каардынацыйнай рады, член Рады Максім Знак быў прымусова выдалены з памяшкання мужчынамі ў масках. Спадар Знак – юрыст, які раней абараняў несправядліва арыштаванага і пасаджанага ў турму кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыку. Мы заклікаем беларускія ўлады вызваліць спадара Знака.

На сённяшні дзень усе, акрамя аднаго, члены кіраўніцтва Каардынацыйнай рады, а таксама прэс-сакратар і выканаўчы сакратар Рады альбо затрыманыя і арыштаваныя, альбо гвалтоўна высланыя з Беларусі ці былі вымушаныя пакінуць краіну самастойна па прычыне пагрозаў. А кандыдат у прэзідэнты Святлана Ціханоўская ўцякла ў Літву, баючыся за сваю бяспеку.

Гэтыя пагрозы, гвалт і беспакаранасць павінны спыніцца.

Рэпрэсіўныя дзеянні беларускіх уладаў толькі больш пагружаюць краіну ў крызіс.

Я паўтару заклік намесніка дзяржсакратара Бігана падчас спецыяльнага пасяджэння Пастаяннай рады 28 жніўня: “Мы заклікаем беларускія ўлады прыняць прапанову Старшынёўства АБСЕ аб садзейнічанні нацыянальнаму дыялогу, накіраванаму на ўрэгуляванне палітычнага крызісу ў Беларусі. Супрацоўніцтва з АБСЕ паслала б пазітыўны сігнал пра намеры ўладаў у дачыненні да беларускага народа”.

Дазвольце мне ўнесці яснасць. Гэта справа народа Беларусі і Аляксандра Лукашэнкі. І нікога больш звонку краіны. Гэта гістарычная магчымасць для Аляксандра Лукашэнкі забяспечыць сваё месца ў гісторыі Беларусі. Цяпер падаецца, што жыхары Беларусі больш не згодны жыць ў грамадстве, дзе няма дэмакратыі і сумленных, свабодных, адкрытых і сапраўдных выбараў. Зараз пытанне ў тым, якую ролю будзе адыгрываць спадар Лукашэнка ў будучыні Беларусі. Мы заклікаем спадара Лукашэнку спыніць рэпрэсіі, вызваліць затрыманых, дазволіць вярнуцца дадому тым, хто быў высланы, і супрацоўнічаць з АБСЕ. Наладжванне сапраўднага дыялогу з сапраўднымі прадстаўнікамі беларускага грамадства для правядзення новых свабодных і сумленных выбараў пры надзейным назіранні БДІПЧ можа забяспечыць спадару Лукашэнку і месца ў гісторыі, і прызнанне міжнароднай супольнасці.

Напрыканцы, спадар старшыня, мой урад яшчэ раз заклікае вызваліць грамадзяніна ЗША Віталя Шклярава. 29 ліпеня падчас куплі кавуна ў Гомелі, дзе ён наведваў сваіх бацькоў, спадар Шкляраў быў затрыманы.

Спадар Шкляраў працаваў у Гарвардскім ўніверсітэце ў Цэнтры расійскіх і еўразійскіх даследаванняў, быў палітычным аналітыкам і журналістам. Яму прад’яўленае абвінавачванне ў арганізацыі мерапрыемства ў горадзе, дзе ён ніколі не быў, ад імя кандыдата, з якім ён быў незнаёмы, у дзень, калі ён быў са сваёй сям’ёй у ЗША ў маім родным штаце Вірджынія. Прыйшоў час, каб скончыць гэты абсурдны фарс. Гэта кепска, што грамадзяніна Злучаных Штатаў затрымліваюць з ілжывай нагоды, пад ілжывым абвінавачваннем, вывозяць і ўтрымліваюць без сувязі. Злучаныя Штаты вельмі сур’ёзна назіраюць за гэтай справай. Умовы ўтрымання ў ізалятары, дзе знаходзіцца спадар Шкляраў, змрочныя. Мы заклікаем беларускія ўлады вызваліць спадара Шклярава і зняць з яго ўсе абвінавачванні.

Дзякуй, спадар старшыня, за магчымасць прадставіць гэтую вельмі разгорнутую заяву амерыканскай пазіцыі.

***

О последних событиях в Беларуси
Миссия США при ОБСЕ
Выступление Посла Джеймса Гилмора  
на заседании Постоянного совета в Вене 
17 сентября 2020 года

Соединенные Штаты осуждают продолжающиеся репрессии властей Беларуси в отношении мирных демонстрантов, активистов оппозиции, юристов и правозащитников, профсоюзных активистов и журналистов. Мы призываем белорусские власти освободить всех тех, кто был несправедливо задержан или арестован.

Отмечаем храбрость протестующих и лидеров оппозиции в Беларуси, которые, несмотря на жестокие попытки запугать их, мирно отстаивают право народа страны выбирать своих собственных лидеров в ходе свободных и справедливых выборов под международным наблюдением. Тактика запугивания включает в себя озвученную белорусскими властями 13 сентября постыдную угрозу лишения граждан родительских прав, если они приведут своих детей на акции протеста. Мы особенно встревожены многочисленными достоверными сообщениями об избиениях, пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения или наказания задержанных.

Особую тревогу вызывает недавняя серия политически мотивированных задержаний, принудительных изгнаний и похищений членов Национального координационного совета. Я хотел бы остановиться на нескольких примерах несправедливого задержания лидеров оппозиции и журналистов в Беларуси.

7 сентября среди бела дня в центре Минска свидетели наблюдали, как Марию Колесникову, члена Координационного совета, люди в штатском заталкивали в фургон с надписью “Связь”. Г-жа Колесникова была взята под стражу Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь. По сообщениям, она порвала свой паспорт на границе, чтобы предотвратить выдворение из Беларуси в Украину. Это удивительный акт белорусского патриотизма. Сейчас г-жа Колесникова находится под стражей. Мы призываем белорусские власти освободить ее. Два других члена Координационного совета, Антон Родненков и Иван Кравцов, были похищены и насильно переправлены через границу в Украину против их воли.

9 сентября, когда он находился в офисе Национального координационного совета, член Совета Максим Знак был насильно удален оттуда людьми в масках. Г-н Знак – адвокат, который ранее защищал несправедливо арестованного и заключенного в тюрьму кандидата в президенты Виктора Бабарико. Призываем белорусские власти освободить г-на Знака.

На сегодняшний день шесть из семи членов руководства Координационного совета, а также пресс-секретарь и исполнительный секретарь Совета либо задержаны, либо арестованы, либо находятся под угрозой ссылки, либо насильственно выдворены из Беларуси. А кандидат в президенты Светлана Тихановская бежала в Литву из страха за свою безопасность.

Этим угрозам, насилию и безнаказанности должен быть положен конец.

Своими репрессивными действиями белорусские власти только глубже погружают свою страну в кризис.

Я повторю призыв Заместителя Государственного секретаря Бигана, с которым он обратился во время нашего Специального заседания Постоянного совета, состоявшегося 28 августа: “Мы настоятельно призываем власти Беларуси принять предложение Председателя ОБСЕ о содействии национальному диалогу, направленному на урегулирование политического кризиса в Беларуси. Сотрудничество с ОБСЕ направило бы позитивный сигнал о намерениях властей по отношению к гражданам страны”.

Позвольте мне четко заявить. Это вопрос противостояния между народом Беларуси и Александром Лукашенко. Он не касается никакой внешней третьей стороны. Это историческая возможность для Александра Лукашенко закрепить свое место в истории Беларуси. Сегодня складывается впечатление, что народ Беларуси больше не приемлет жизнь в обществе, где нет демократии, нет честных, свободных, открытых и подлинных выборов. Теперь вопрос состоит в том, какую роль будет играть г-н Лукашенко в будущем Беларуси. Мы призываем г-на Лукашенко прекратить репрессии, освободить задержанных, позволить ссыльным вернуться домой и работать с ОБСЕ. Установление подлинного диалога с истинными представителями белорусского общества для проведения новых свободных и справедливых выборов под активным наблюдением БДИПЧ может обеспечить г-ну Лукашенко как место в истории, так и признание международного сообщества.

И наконец, г-н Председатель, мое правительство вновь призывает освободить гражданина США Виталия Шклярова. 29 июля, когда он покупал арбуз для своей матери во время визита к родителям в Гомель (Беларусь), г-н Шкляров был задержан.

Г-н Шкляров был научным сотрудником Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета, политическим аналитиком и журналистом. Его обвиняют в организации мероприятия в городе, который он никогда не посещал, от имени кандидата, которого он никогда не встречал, в тот день, когда он находился со своей семьей в Соединенных Штатах, в моем родном штате Вирджиния. Пора положить конец этому абсурдному фарсу. Плохо, когда гражданина США задерживают под ложным предлогом, по ложному обвинению, увозят и удерживают без связи с внешним миром. Соединенные Штаты относятся к этому вопросу самым серьезным образом. Условия содержания в следственном изоляторе, где удерживается г-н Шкляров, являются мрачными. Призываем белорусские власти освободить господина Шклярова и снять с него все обвинения.

Благодарю вас, г-н Председатель, за предоставленную возможность представить это очень подробное и содержательное изложение американской позиции.

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.