З народы 30-ай гадавіны прыняцця Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь

27 лiпеня 2020

Сёння адзначаецца 30-я гадавіна прыняцця Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь. Дэкларацыя абвяшчае імкненне Беларусі да поўнай незалежнасці і ўсталёўвае права на ўласны голас сярод іншых вольных народаў. Мы віншуем усіх беларусаў, у тым ліку і новае пакаленне, якое нарадзілася і вырасла ў сувярэннай Беларусі, з гэтай важнай вехай у іх гісторыі. Злучаныя Штаты з’яўляюцца моцнымі прыхільнікамі незалежнасці, суверэнітэту і росквіту Беларусі.

***

Сегодня отмечается 30-я годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь.  Декларация провозглашает стремление Беларуси к полной независимости и устанавливает право на собственный голос среди других свободных народов. Мы поздравляем всех белорусов, включая новое поколение, рожденное и выросшее в суверенной Беларуси, с этой важной вехой в их истории. Соединенные Штаты являются твердыми сторонниками независимости, суверенитета и процветания Беларуси.