Дзяржсакратар Пампеа з нагоды Дня Незалежнасці Беларусі

ЗАЯВА ДЗЯРЖСАКРАТАРА МАЙКЛА Р. ПАМПЕА
Дзень Незалежнасці Беларусі
3 ліпеня 2020 года

 «Ад імя ўрада ЗША і амерыканскага народа віншую ўсіх грамадзян Беларусі з Вашым Днём Незалежнасці.

Злучаныя Штаты рашуча падтрымліваюць нязменнае імкненне беларускага народа да дэмакратычных прынцыпаў,  якія ўключаюць  усеагульныя свабоды, грамадзянскія правы і вяршэнства закона.  Мы заклікаем урад Беларусі зрабіць усё, што ад яго залежыць, каб маючыя адбыцца выбары былі свабоднымі і справядлівымі.  Гэта ўключае ў сябе права ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі шырокага кола кандыдатаў, права грамадзян мірна збірацца і свабодна выказваць сваё меркаванне, а таксама адкрыты і справядлівы падлік галасоў.  Усе гэтыя фундаментальныя свабоды неабходныя для забеспячэння далейшай незалежнасці і суверэнітэту Беларусі.

Злучаныя Штаты натхнёныя тым, што адносіны паміж нашымі дзвюма краінамі ўмацоўваюцца, і гатовыя садзейнічаць Беларусі ў развіцці і дыверсіфікацыі эканомікі.  Злучаныя Штаты пацвярджаюць сваю прыхільнасць супрацоўніцтву з усімі беларусамі ў пабудове светлай, бяспечнай і дэмакратычнай будучыні.

Жадаю Вам далейшага росквіту і поспехаў у будучыя гады».

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОССЕКРЕТАРЯ МАЙКЛА Р. ПОМПЕО
День Независимости Беларуси
3 июля 2020 года

 «От имени правительства Соединенных Штатов и американского народа поздравляю всех граждан Беларуси с Вашим  Днем Независимости.

Соединенные Штаты решительно поддерживают неизменные стремления белорусского народа к демократическим принципам, которые включают  всеобщие свободы, гражданские права  и верховенство закона.  Мы призываем правительство Беларуси сделать все от него зависящее, чтобы предстоящие выборы были свободными и справедливыми.  Это включает в себя право участия в избирательной кампании широкого круга кандидатов,  право граждан мирно собираться и свободно выражать свое мнение, а также открытый и справедливый подсчет голосов.  Все эти фундаментальные свободы необходимы для обеспечения дальнейшей независимости и суверенитета Беларуси.

Соединенные Штаты воодушевлены укрепляющимися отношениями между нашими двумя странами и готовы оказывать содействие Беларуси в развитии и диверсификации экономики.  Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность сотрудничеству со всеми белорусами в построении светлого, безопасного и демократического будущего.

Желаю Вам дальнейшего процветания и успехов в предстоящие годы».