Заявление Главы Агентства США по международному развитию USAID Саманты Пауэр о Беларуси

4 июня 2021

Вчера Беларусь сообщила Соединенным Штатам о введении с 13 июня новых ограничений в работе американского дипломатического и технического персонала Посольства США в Минске. Несмотря на ухудшение условий реализации программ правительства США в Беларуси, партнерство Агентства США по международному развитию с белорусским народом продолжается и приобретает еще более важное значение.

Программа USAID в Беларуси работает без находящегося в стране американского руководителя офиса с 2008 г.  Наша деятельность направлена на достижение определенных приоритетов Правительства США, и программы USAID продолжат поддерживать стремление белорусского народа к развитию.

Граждане Беларуси продолжают призывать к свободным и справедливым выборам и управлению страной, основанному на демократии и уважении прав человека, даже в период, когда страна борется с пандемией COVID-19 и ее многочисленными последствиями в сфере здравоохранения и социальной и экономической сферах. Агентство США по по международному развитию USAID остается надежным партнером народа Беларуси, приверженным его достоинству и человеческим правам.   

______________________________________________________

ЗАЯВА АДМІНІСТРАТАРА САМАНТЫ ПАЎЭР ПА БЕЛАРУСІ

 

4 чэрвеня 2021 года

Учора Беларусь паведаміла ЗША аб увядзенні з 13 чэрвеня новых абмежаванняў на колькасць амерыканскага дыпламатычнага і тэхнічнага персаналу ў Амбасадзе ЗША ў Мінску. Нягледзячы на ​​ўсё больш абмежавальныя ўмовы для ажыццяўлення праграм урада ЗША ў Беларусі, партнёрства USAID з беларускім народам працягваецца і застаецца як ніколі выжным.

Праграма USAID у Беларусі працуе без прысутнасці амерыканскага дырэктара офіса ў краіне з 2008 года, і наша дзейнасць накіравана на дасягненне канкрэтных прыярытэтаў урада ЗША. Праграмы USAID будуць працягваць актыўна падтрымліваць імкненне беларускага народа да развіцця.

Грамадзяне Беларусі працягваюць заклікаць да свабодных і справядлівых выбараў і дэмакратычнага кіравання, заснаванага на павазе да правоў чалавека, нават ва ўмовах, калі краіна змагаецца з пандэміяй COVID-19 і яе шматлікімі наступствамі ў галіне аховы здароўя, сацыяльнай і эканамічнай сферах. USAID застаецца надзейным партнёрам народа Беларусі, адданым яго годнасці і правам чалавека.

 

https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/jun-4-2021-statement-administrator-samantha-power-belarus