Заявление о встрече Советника по национальной безопасности Джейка Салливана с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской

Заявление Официального представителя СНБ Эмили Хорн о встрече Советника по национальной безопасности Джейка Салливана с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской

БЕЛЫЙ ДОМ

20 июля 2021 года

Сегодня Советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с лидером демократической оппозиции Беларуси Светланой Тихановской. Г-н Салливан заявил о поддержке американцами народа Беларуси и их уважении к храбрости и решимости оппозиции, в том числе г-жи Тихановской, в борьбе за демократию и права человека. Соединенные Штаты вместе с партнёрами и союзниками будут продолжать привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе путём введения санкций. Г-н Салливан повторил требование Администрации Байдена о том, чтобы режим Лукашенко позволил провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободил всех политических заключённых и вступил во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и организациями гражданского общества, ведущий к проведению свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/20/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-meeting-with-opposition-leader-svyatlana-tsikhanouskaya-of-belarus/

***

Заява прэс-сакратара СНБ Эмілі Хорн аб сустрэчы дарадцы па нацыянальнай бяспецы Джэйка Салівана з лідэрам апазіцыі Беларусі Святланай Ціханоўскай 

БЕЛЫ ДОМ

20 ЛІПЕНЯ 2021

Дарадца па нацыянальнай бяспецы Джэйк Саліван сустрэўся сёння з лідэрам беларускай дэмакратычнай апазіцыі Святланай Ціханоўскай. Спадар Саліван выказаў падтрымку ЗША народу Беларусі і павагу да мужнасці і рашучасці апазіцыі, у тым ліку спадарыні Ціханоўскай, у барацьбе за дэмакратыю і правы чалавека. Злучаныя Штаты разам з партнёрамі і саюзнікамі будуць і надалей прыцягваць рэжым Лукашэнкі да адказнасці за яго дзеянні, у тым ліку шляхам увядзення санкцый. Спадар Саліван паўтарыў патрабаванне адміністрацыі Байдэна да рэжыму Лукашэнкі забяспечыць правядзенне вартага даверу міжнароднага расследавання падзей 23 мая, неадкладна вызваліць ўсіх палітычных зняволеных і ўступіць ва ўсебаковы і сапраўдны палітычны дыялог з лідэрамі дэмакратычнай апазіцыі і групамі грамадзянскай супольнасці, які прывядзе да ажыццяўлення свабодных і справядлівых прэзідэнцкіх выбараў пад наглядам АБСЕ.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/20/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-meeting-with-opposition-leader-svyatlana-tsikhanouskaya-of-belarus/