Амбасада ЗША ў Мінску памятае пра 75 гадоў міру

8 траўня 1985 года Прэзідэнт ЗША Рональд Рэйган выступіў з прамовай у гонар саракагоддзя Перамогі ў Еўропе. Ён сказаў: “Сёння мы адзначаем гадавіну вызвалення Еўропы ад тыранаў, якія захапілі гэты кантынент і пагрузілі яго ў жахлівы вір. Сорак год таму гарматы змоўклі і пачаўся перыяд міру, які стаў самым доўгім у гэтым стагоддзі”. І сёння, праз 35 год пасля прамовы Рэйгана, гэты вялікі мір трывае. Жахі Другой сусветнай вайны пачынаюць знікаць з нашых успамінаў, але мы не можам дазволіць сабе забыцца пра іх. Не шмат якія краіны пацярпелі так, як Беларусь. Вайна пакінула шрамы на ўсёй беларускай зямлі. Некаторыя з іх маўклівыя, як Хатынь, дзе жыхары вёскі былі спаленыя жыўцом, ці Яма, дзе нацысты забілі 5 000 вязняў Мінскага гета; іншыя – сталі заўважнымі нядаўна, як у Брэсце, дзе летась падчас будаўнічых работ былі знойдзеныя парэшткі больш за тысячы ахвяраў Халакосту, якія пазней нарэшце былі пахаваныя. Сёння мы павінны аддаць пашану тым, хто ахвяраваў сабой, каб падарыць нам доўгі мір, і паабяцаць не забыцца пра гэта, быць пільнымі ў нашай барацьбе з тыраніяй і працягнуць рух да міру, дабрабыту і свабоды для ўсіх.

8 мая 1985 года Президент США Рональд Рейган выступил с речью в честь сорокалетия Победы в Европе. Он сказал: «Сегодня мы отмечаем годовщину освобождения Европы от тиранов, которые захватили этот континент и погрузили его в пучину ужаса. Сорок лет назад пушки замолчали и начался мирный период, ставший самым долгим в этом столетии». И сегодня, 35 лет спустя, этот великий мир продолжается. Ужасы Второй мировой войны начинают исчезать из наших воспоминаний, но мы не можем позволить себе забыть о них. Не многие страны пострадали так, как Беларусь. Война оставила шрамы по всей белорусской земле. Некоторые из них молчаливые, как Хатынь, где жителей деревни сожгли живьем, или Яма, где нацисты убили 5 000 узников Минского гетто; другие – стали заметны недавно, как в Бресте, где в прошлом году во время строительных работ были обнаружены останки более тысячи жертв Холокоста, которые позже были наконец захоронены. Сегодня мы должны воздать почести тем, кто пожертвовал собой, чтобы подарить нам долгий мир, и пообещать не забыть об этом, быть бдительными в нашей борьбе с тиранией и продолжить движение к миру, процветанию и свободе для всех.