Заява Амбасады ЗША

2 сакавіка 2021 года

Злучаныя Штаты асуджаюць палітычна матываванае прызнанне вінаватымі і прысуды, якія былі вынесеныя сёння ў дачыненні да журналіста Кацярыны Барысевіч і ўрача Арцёма Сарокіна за іх ролю ў раскрыцці праўды пра смерць Рамана Бандарэнкі падчас яго затрымання міліцыяй. Дадзеная крымінальная справа была накіравана на тое, каб пакараць асоб, якія выкрылі дэзінфармацыю пра Бандарэнку, і каб адцягнуць увагу ад таго факту, што ў лістападзе супрацоўнікі сілавых органаў – а таксама асобы, якія дзейнічалі з іх адабрэння – збілі чалавека да смерці. Вінаватыя ў гэтым злачынстве так і не былі прыцягнутыя да адказнасці. Замест гэтага, улады вырашылі адпомсціць тым, хто выявіў факты.

Улады працягваюць змагацца з праўдай, а таксама з журналістамі і ўсімі тымі, хто яе распавядае. Злучаныя Штаты ў чарговы раз заклікаюць да спынення рэпрэсій супраць мірных пратэстоўцаў, праваабаронцаў, грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ і да прыцягнення да адказнасці ўсіх, хто здзейсніў парушэнні. Злучаныя Штаты падтрымліваюць суверэнную і незалежную Беларусь, якая прытрымліваецца сваіх міжнародных абавязацельстваў па абароне правоў чалавека – уключаючы магчымасць для ўсіх беларусаў карыстацца сваімі правамі без пагрозы для жыцця і свабоды.

_________________________________

 

Заявление посольства США

 

2 марта 2021 года

Соединенные Штаты осуждают политически мотивированное признание виновными и приговоры, вынесенные сегодня в отношении журналиста Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина за их роль в раскрытии правды о смерти Романа Бондаренко во время его задержания милицией.  Данное уголовное дело было направлено на то, чтобы наказать лиц, которые разоблачили дезинформацию о Бондаренко, и отвлечь внимание от того факта, что в ноябре сотрудники силовых органов – а также лица, действовавшие с их одобрения – забили человека до смерти.  Виновные в этом преступлении так и не были привлечены к ответственности. Вместо этого, власти решили отомстить тем, кто вскрыл факты.

Власти продолжают бороться с правдой, а также с журналистами и всеми теми, кто ее рассказывает.  Соединенные Штаты в очередной раз призывают к прекращению репрессий против мирных протестующих, правозащитников, гражданского общества и независимых СМИ и к привлечению к ответственности всех, кто совершил нарушения.  Соединенные Штаты поддерживают суверенную и независимую Беларусь, которая придерживается своих международных обязательств по защите прав человека – включая возможность для всех белорусов пользоваться своими правами без угрозы для жизни и свободы.