Заява Амбасады ЗША

25 сакавіка 2021 года

Амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі віншуе ўсіх беларусаў са 103-й гадавінай абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі ў 1918 годзе. Хоць больш за стагоддзе прайшло з моманту першага абвяшчэння дзяржаўнасці, апошнія падзеі паказваюць, што змаганне беларусаў за свабоду і дэмакратыю працягваецца. У цяперашні час тысячы беларусаў усіх узростаў публічна патрабуюць права вызначаць лёс сваёй краіны. Многія плацяць высокую цану за спробу зрабіць свой голас пачутым, так як рэжым звярнуўся да запалохвання, гвалту і ўжывання смяротнай зброі, каб утрымацца ва ўладзе.

З 1991 года Кангрэс ЗША і кожная Прэзідэнцкая адміністрацыя нязменна падтрымлівалі суверэнітэт незалежнай Беларусі. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі 2004 года і некалькі абноўленых версій гэтага акту з тых часоў аказалі падтрымку ва ўмацаванні дэмакратыі, правоў чалавека, незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці і былі накіраваны на прадухіленне карупцыі і замахаў на інстытуты дэмакратыі і правоў чалавека. Акт аб дэмакратыі, правах чалавека і сувэрэнітэце ў Беларусі 2020 года сігналізуе аб тым, што абавязацельствы ЗША застаюцца сёння такімі ж актуальнымі, як і ў 2004 годзе.

Злучаныя Штаты віншуюць народ Беларусі з 25 сакавіка і з нецярпеннем чакаюць таго дня, калі беларускі народ зможа самастойна вызначаць сваю будучыню.

 

___________________________________________________

 

Заявление Посольства США

 

25 марта 2021 г.

Посольство Соединенных Штатов Америки поздравляет всех белорусов с 103-й годовщиной провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году. Хотя более века прошло с момента первого провозглашения государственности, последние события показывают, что борьба белорусов за свободу и демократию продолжается. В настоящее время тысячи белорусов всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как режим прибег к запугиванию, насилию и применению смертоносного оружия, чтобы удержаться у власти.

С 1991 года Конгресс США и каждая Президентская администрация неизменно поддерживали суверенитет независимой Беларуси. Акт о демократии в Беларуси 2004 года и несколько обновленных версий этого акта с тех пор оказали поддержку в укреплении демократии, прав человека, независимых СМИ и гражданского общества и были направлены на предотвращение коррупции и посягательств на институты демократии и прав человека. Акт о демократии, правах человека и суверенитете в Беларуси 2020 года сигнализирует о том, что обязательства США остаются сегодня так же актуальны, как и в 2004 году.

Соединенные Штаты поздравляют народ Беларуси с 25 марта и с нетерпением ждут того дня, когда белорусский народ сможет самостоятельно определять свое будущее.