Заява Амбасады ЗША

We continue to be amazed by the strength, resilience, and courage of the Belarusian people demanding their voices be heard. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

7 лютага 2021 года

Кожны дзень, але асабліва сёння, у “Дзень салідарнасці з Беларуссю”, Злучаныя Штаты падтрымліваюць народ Беларусі ў яго імкненні да дэмакратыі, свабоды і справядлівасці. Асноўныя свабоды з’яўляюццца неад’емным правам усiх народаў, і іх забеспячэнне ў незалежнай, суверэннай Беларусі даўно наспела.

У снежні Кангрэс Злучаных Штатаў прыняў, а Прэзідэнт падпісаў “Акт аб дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце Беларусі 2020 года”. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі адназначна заяўляе аб пазіцыі Амерыкі: Злучаныя Штаты падтрымліваюць беларускі народ, патрабуюць павагі да правоў чалавека і будуць прыцягваць да адказнасці тых, хто парушае правы народу Беларусі. Злучаныя Штаты будуць працаваць разам з еўрапейскімі партнёрамі, каб падтрымаць тых, хто імкнецца да суверэннай, дэмакратычнай Беларусі, дзе вяршэнствуе закон.

Беларускі лаўрэат Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч аднойчы сказала: “Свабода – гэта не хуткае свята, як мы пра тое марылі. Гэта шлях, доўгі шлях”. Якім бы доўгім і пакручастым ні быў гэты шлях, у знак салідарнасці Злучаныя Штаты праходзяць яго разам з народам Беларусі.

_____________________________

 

Заявление Посольства США

7 февраля 2021 года

Каждый день, но особенно сегодня, в «День солидарности с Беларусью», Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии, свободе и справедливости. Основные свободы являются неотъемлемым правом всех народов, и их обеспечение в независимой, суверенной Беларуси давно назрело.

В декабре Конгресс Соединенных Штатов принял, а Президент подписал «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года». Акт о демократии в Беларуси прямо излагает позицию Америки: Соединенные Штаты поддерживают белорусский народ, требуют соблюдения прав человека и будут привлекать к ответственности тех, кто нарушает права народа Беларуси. Соединенные Штаты будут работать вместе с европейскими партнерами, чтобы поддержать тех, кто стремится к суверенной, демократической Беларуси, где верховенствует закон.

Белорусский лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич однажды сказала: «Свобода — это не быстрый праздник, как мы мечтали. Это путь, долгий путь». Каким бы долгим и извилистым ни был этот путь, в знак солидарности Соединенные Штаты проходят его вместе с народом Беларуси.