Заява Амбасады ЗША

10 лютага 2021 года

У Беларусі і ва ўсім свеце амерыканскія дыпламаты, як і дыпламаты з іншых краін, рэгулярна наведваюць мясцовыя судовыя паседжанні, назіраюць за пратэстамі і дэманстрацыямі, а таксама сустракаюцца з сябрамі апазіцыйных палітычных партый і праваабаронцамі. Дыпламаты Злучаных Штатаў робяць гэта, асабліва ў выпадках, калі гаворка ідзе пра свабоду СМІ, іншых асноўных свабодах і вяршэнстве закона, якія маюць вялікае значэнне ўжо досыць даўно. Беларускія дыпляматы ў ЗША могуць паступіць гэтак жа; у рэшце рэшт, у Амерыцы ёсць прадстаўніцтва палітычных партый, судовыя працэсы, акцыі пратэсту і праваабаронцы. Дыпламатычнае назіранне за мясцовымі ўмовамі і падзеямі з’яўляецца агульнапрынятай практыкай ва ўсім свеце.
Паводзіны аднаго з дзяржаўных СМІ Беларусі ў дачыненні да амерыканскага дыпламата пасля яго назірання за судовым працэсам па крымінальнай справе ў Мінску супраць журналістаў Белсата Кацярыны Андрэевай (Бахвалавай) і Дар’і Чульцовай 9 лютага з’яўляюцца недапушчальнымі. Амбасада ЗША ў Мінску гатова адказаць на запыты прэсы па меры іх узнікнення. Журналістаў Белсата абвінавацілі ў «арганізацыі мерапрыемстваў, якія груба парушаюць грамадзкі парадак», абвінавачванні, якія ЗША, краіны-партнёры і праваабарончыя арганізацыі ва ўсім свеце назвалі абуральнымі.
_______________________________

 

Заявление Посольства США

10 февраля 2021 года

В Беларуси и во всем мире американские дипломаты, как и дипломаты из других стран, регулярно посещают местные судебные заседания, наблюдают за протестами и демонстрациями, а также встречаются с членами оппозиционных политических партий и правозащитниками. Дипломаты Соединенных Штатов делают это, особенно в случаях, когда речь идет о свободе СМИ, других основных свободах и верховенстве закона, которые имеют большое значение уже достаточно давно. Белорусские дипломаты в США могут поступить так же; в конце концов, в Америке есть представительство политических партий, судебные процессы, акции протеста и правозащитники. Дипломатическое наблюдение за местными условиями и событиями является общепринятой практикой во всем мире.
Поведение одного из государственных СМИ Беларуси в отношении американского дипломата после его наблюдения за судебным процессом по уголовному делу в Минске против журналистов Белсата Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой 9 февраля является недопустимым. Посольство США в Минске готово ответить на запросы прессы по мере их возникновения. Журналистов Белсата обвинили в «организации мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок», обвинения, которые США, страны-партнеры и правозащитные организации во всем мире назвали возмутительными.