ЗАЯВА АМБАСАДЫ ЗША

11 лютага 2021 года

11 лютага рэжым Лукашэнкі адкрыў «Усебеларускі народны сход», які, як сцвярджаецца, уключае ў сябе дэлегатаў з усёй Беларусі для вызначэння прыярытэтаў развіцця краіны на бліжэйшыя пяць год і можа разгледзець магчымыя папраўкі да канстытуцыі Беларусі. Аднак гэты «Усебеларускі народны сход» не з’яўляецца інклюзіўнай пляцоўкай, якае сапраўды прадстаўляе меркаванні беларускага грамадства, і таму ён не садзейнічае вырашэнню цяперашняга палітычнага крызісу ў краіне. Урад кінуў лідэраў беларускага пратэсту, актывістаў і проста нязгодных у турмы – часта па сфабрыкаваных абвінавачваннях, – а іншых прымусова выштурхнуў з краіны.  Палітычныя зняволеныя, тыя, хто знаходзяцца ў выгнанні, а таксама каля 30 000 чалавек, якія прайшлі праз арышты са жніўня 2020 года, заслугоўваюць права голасу ў вызначэнні будучага сваёй краіны шляхам сапраўднага, інклюзіўнага дыялогу і праз свабодныя і справядлівыя выбары.

Даклад у рамках Маскоўскага механізму АБСЕ дае зразумелую і канкрэтную дарожную мапу для шырокага ўдзелу ў палітычным працэсе, а Злучаныя Штаты заклікаюць рэжым прыняць прапанову Старшынёўства АБСЕ аб садзейнічанні сапраўднаму, інклюзіўнаму нацыянальнаму дыялогу. Прыняцце і выкананне рэкамендацый у рамках Маскоўскага механізму АБСЕ магло б дазволіць Беларусі стаць на шлях палітычнага прымірэння, стабільнасці і дэмакратычнага прагрэсу.

______________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА США

11 февраля 2021 года

11 февраля режим Лукашенко открыл «Всебелорусское народное собрание», которое, как утверждается, включает в себя делегатов со всей Беларуси для определения приоритетов развития страны на ближайшие пять лет и может рассмотреть возможные поправки к конституции Беларуси. Однако это «Всебелорусское народное собрание» не является инклюзивной площадкой, подлинно представляющей мнения белорусского общества, и поэтому оно не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране. Правительство бросило лидеров белорусского протеста, активистов и просто несогласных в тюрьмы – часто по сфабрикованным обвинениям, – а других насильно вытолкнуло из страны.  Политические заключенные, те кто, находится в изгнании, а также около 30 000 человек, прошедших через аресты с августа 2020 года, заслуживают права голоса в определении будущего своей страны путем подлинного, инклюзивного диалога и через свободные и честные выборы.

Доклад в рамках Московского механизма ОБСЕ предоставляет понятную и конкретную дорожную карту для широкого участия в политическом процессе, а Соединенные Штаты призывают режим принять предложение Председательства ОБСЕ о содействии подлинному, инклюзивному национальному диалогу. Принятие и выполнение рекомендаций в рамках Московского механизма ОБСЕ могло бы позволить Беларуси встать на путь политического примирения, стабильности и демократического прогресса.