Заява ЗША на пашыраным інтэрактыўным дыялогу СПЧ па Беларусі

46-я сесія Савета па правах чалавека ААН

Пункт 2. Пашыраны інтэрактыўны дыялог па Беларусі

Заява ЗША
Тэкст выступу Марка Касайра

Злучаныя Штаты па-ранейшаму глыбока занепакоены рэпрэсіямі беларускіх уладаў супраць мірных пратэстоўцаў, у тым ліку паведамленнямі аб катаваннях, зняволеннем больш за 200 палітычных вязняў і адмовай ад сапраўднага дыялогу з грамадзянскай супольнасцю, уключаючы Каардынацыйны савет.

Мы асуджаем ператрусы, якія адбыліся 16 лютага ў праваабарончай арганізацыі “Вясна”, Беларускай асацыяцыі журналістаў і незалежным прафсаюзе. Гэта самыя нядаўнія прыклады непавагі беларускіх уладаў да правоў чалавека і свабоды СМІ.

Мы заклікаем улады спыніць кампанію рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці, уключаючы праваабарончыя НДА і апазіцыйныя палітычныя партыі, забяспечыць прастору для адкрытага палітычнага дыялогу і гарантаваць права беларускага народа на выбар сваіх лідэраў праз свабодныя і справядлівыя выбары.

Спадарыня Старшыня, якія крокі можа зрабіць міжнародная супольнасць, каб прыцягнуць парушальнікаў правоў чалавека да адказнасці за абуральны гвалт, які ўжываецца супраць тых, хто мірна патрабуе павагі і дэмакратыі?

____________________________________________

 

Заявление США на расширенном интерактивном диалоге СПЧ по Беларуси

 

46-я сессия Совета по правам человека ООН

Пункт 2. Расширенный интерактивный диалог по Беларуси

Заявление США
Текст выступления Марка Кассайра

Соединенные Штаты по-прежнему глубоко встревожены репрессиями белорусских властей против мирных протестующих, в том числе сообщениями о пытках, продолжающимся содержанием под стражей более 200 политических заключенных и отказом от подлинного диалога с гражданским обществом, включая Координационный совет.

Мы осуждаем прошедшие 16 февраля обыски в правозащитной организации «Весна», Белорусской ассоциации журналистов и независимом профсоюзе. Это самые недавние примеры неуважения белорусских властей к правам человека и свободе СМИ.

Мы призываем власти прекратить кампанию репрессий против гражданского общества, включая правозащитные НПО и оппозиционные политические партии; обеспечить пространство для открытого политического диалога; и обеспечить право белорусского народа на выбор своих лидеров через свободные и справедливые выборы.

Госпожа Председатель, какие шаги может предпринять международное сообщество, чтобы привлечь нарушителей прав человека к ответственности за вопиющее насилие, применяемое против тех, кто мирно требует уважения и демократии?

 

https://geneva.usmission.gov/2021/02/25/us-statement-at-the-hrc-enhanced-interactive-dialogue-on-belarus/

 

 

 

u-s-statement-at-the-hrc-enhanced-interactive-dialogue-on-belarus